Gruyère AOP-ostens historia

Gruyère AOP-osten har tillverkats ända sedan år 1115.   Tillverkningen fortsätter enligt samma framgångsrika recept i mejerierna i byarna kring Gruyère i kantonen Freiburg i Schweiz, men även i kantonerna Waadt, Neuenburg och Jura och i några kommuner i kantonen Bern.

1100-talet

En lång tradition

Gruyère-trakten är känd för sin osttillverkning ända sedan 1100-talet. Redan i medeltida skrifter nämns invånarnas färdigheter i att av boskapens mjölk göra helfet ost som såldes ända till Frankrike och Italien.

1600-talet

Namnets och ursprungsområdets (terroir) offentliga bekräftelse

1600-talet var en viktig period i Gruyère AOP-ostens historia. Då bekräftades nämligen namnet offentligt och ostens verkliga blomstringsperiod gällande exporten inföll även då. Då utfördes även de första åtgärderna för att skydda dess ursprung med hjälp av stämplar och märkningar. Ordet som uttrycker dess ursprung infördes år 1762 i Franska akademins ordlista.

1800-talet

Geografisk expansion

Den kraftiga migrationen som präglade Freiburg på 1700- och 1800-talet utvidgade Gruyères tillverkningsområden till kantonerna Waadt, Neuenburg och Jura samt till grannlandet Frankrike. Utan skyddsåtgärder för handeln och med kvaliteten som det enda vapnet kopierades ofta Gruyère-osten. Från och med mitten av 1800-talet försökte yrkeskåren organisera sig och en kamp om den bekräftade ursprungsbeteckningen föddes.

2000-talet

Den kontrollerade ursprungsbeteckningen (Appellation d'Origine Contrôlée – AOC) och den skyddade ursprungsbeteckningen (Appellation d'Origine Protégée – AOP)

Förhandlingarna i Madrid (1891), Paris (1926) och slutligen Rom (1939) ledde till att det första avtalet gällande produkternas skyddade namn och ursprung undertecknades. Gruyère-osten fick dock en internationellt kontrollerad ursprungsbetäckning (AOC) först år 2001 och år 2011 fick de en skyddad ursprungsbetäckning (AOP) som gäller hela Europa.